Madencilik

Gerek yurt içi gerekse yurt dışında araştırma-geliştirme faaliyetlerine büyük önem veren şirketimiz, bir çok sahada sondaj ve jeofizik çalışmalarına devam etmektedir.

Arnavutluk BERALB SH.A

Munella Bakır Madeni

Beralb Anonim Şirketi 02.04.2001 tarihli ve 8761 no'lu Kanunla onaylanan İmtiyaz Sözleşmesine göre Munella ve Lakrosh Bakır Madenleri ve Bakır zenginleştirme Fushe Arrez fabrikasını almıştır.

Munella Bakır Madeni

Munella İşletmesi, Arnavutluk'un kuzeyinde, Puke il sınırları içerisinde, Fushe-Arrez şehrine 25 km uzaklıktadır. İşletmemizde tam mekanize üretim yöntemi  uygulanmaktadır. Jumbo delici ve Simba deliciler ile delme patlatma, yeraltı loderleri ile yükleme, yeraltı için özel olarak imal edilmiş kamyonlar ile nakliyat yapılmaktadır. Kullanılan bu ekipmanlar işin kalitesine ve gelişmesine yardımcı olmaktadır. Ocakların içerisinde tüm bu mekanizasyonun uygulandığı yöntemden dolayı oluşabilecek hava kirliliğine karşı havalandırma sistemi kurularak gerekli önlemler alınmıştır. Munella İşletmesi'nin daha önce 120.000 ton olan yıllık üretim kapasitesi, 2011'in ilk çeyreğinden itibaren 300.000 ton/yıl'a çıkmıştır.

Munella Bakır Madeni Munella Bakır Madeni Munella Bakır Madeni

Lakrosh Bakır Madeni

Lakrosh işletmesi, Arnavutluk'un Kuzeyinde, Puke il sınırları içerisindeki Fushe-Arrez ilçesine 14 km. uzaklıktadır. Munella işletmesinde olduğu gibi mekanize madencilik ile cevher üretimi yapılmaktadır. Yeraltı iş makinelerinin kullanıldığı işletmemizde, 2011 yılından itibaren yıllık 150.000 ton bakır cevheri çıkarılmaktadır.

Lakrosh Bakir Madeni Lakrosh Bakir Madeni Lakrosh Bakır Madeni


Fushe Arrez Bakır Cevheri Zenginleştirme Tesisi

Flotasyon tesisi, Arnavutluk'un kuzeyinde, Puke il sınırları içerisinde, Fushe-Arrez ilçesine 1,5 km. uzaklıktadır. 2011 Yılında yapılan yatırımlar ile flotasyon tesisinin kapasitesi, yıllık 600.000 ton bakır işleme ve 50.000 ton bakır konsantre üretimine  çıkarılmıştır.

Fushe Arrez Bakır Cevheri Zenginleştirme Tesisi Fushe Arrez Bakır Cevheri Zenginleştirme Tesisi Fushe Arrez Bakır Cevheri Zenginleştirme TesisiBolkar Madencilik

2011 yılında kurulan, ortağı olduğumuz Bolkar Madencilik 1898,70 hektar alana sahip , sülfür + oksit kurşun, çinko, altın ve gümüş oluşumlu, işletme ruhsatlı maden sahasında sondaj çalışmalarına devam etmekteyiz.

Ar-Ge

Ar-Ge

  Ar-GeSiirt / Madenköy

2 Adedi işletme ruhsatlı 5349 hektar bakır, altın, gümüş sülfür oluşumlu, 6 adedi 8039 hektar arama ruhsatlı bakır, altın, gümüş oluşumlu maden sahası.

Ar-Ge

Ar-Ge

Ar-Ge


 Hakkari Merkez

Karakaya ve Üzümcü Bölgesi'nde 3 adet 2060 hektar oksit kurşun, çinko, gümüş oluşumlu, işletme ruhsatlı maden sahası.

Ar-Ge Ar-Ge Ar-Ge