Finansal Durum Yazdır e-Posta

Ekin Maden Finansal Bilgiler

Sermaye:   11.000.000,00 TL

Yedek Akçeler:     4.504.228,09 TL

Özel Fonlar:            31.705.064,18 TL

Geçmiş Yıl Karları (Dağıtılmayan):    21.183.006,52 TL

Toplam Aktif:                               334.089.581,90TL

Ekin Maden Sermaye Yapısı ve Ortaklık Payları

SERMAYE YAPISI

ORTAKLAR

SEMAYE PAYI

HİSSE ADEDİ

SERMAYE %'Sİ

Erol KOHEN

7.810.000,00

781.000,00

71

Sandra KOHEN

550.000,00

55.000,00

5

Beki KOHEN

220.000,00

22.000,00

2

Seren KOHEN

110.000,00

11.000,00

1

Ekin KOHEN

110.000,00

11.000,00

1

Esin İffet ATLI

1.100.000,00

110.000,00

10

Mustafa Nezih KUBAÇ

1.100.000,00

110.000,00

10

YEKÜN

11.000.000,00

1.100.000,00

100

* SERMAYENİN TAMAMI ÖDENMİŞTİR.